Storstrømsbroen – Pro Montages største lukningsentreprise

Professionel håndtering og hurtighed sikrede Pro Montage A/S den største lukningsentreprise til dato. 58.000 m2 facader og tag bliver frem til 1. marts 2020 monteret på produktionshallerne til Storstrømsbroen på Masnedø. 

Kæmpe produktionshaller 

Storstrømsbroen skal stå klar i 2023 og den 4 km lange bro bliver til både bil- og togtrafik. Til projektet opføres der 30.000 m2 midlertidige produktionshaller, som anvendes til elementproduktion til broen. Den ene af hallerne er på ikke mindre end 15.000 m2. De i alt 6 haller indgår i den gigantiske byggeplads, der er etableret for at sikre, at elementproduktionen kan foregå 24-7 og ikke bliver forsinket af vejrlig. Pro Montage varetager lukningsentreprisen på hallerne inklusiv 58.000 m facade og tag, 22 døre, 8 porte, 165 ovenlysvinduer, facadevinduer og automatisk røgventilation. 4 ud af de 6 haller er lukkede allerede.

Fælles projektudvikling 

Pro Montage har i et samarbejde med Storstroem Bridge Joint Venture I/S udviklet projektet omkring lukningsentreprisen, og samarbejdet er godt. Construction Manager, Maurizio Romano fra SBJV udtaler: ”Vi har et fortrinligt samarbejde med Pro Montage. I udviklingsfasen har de bidraget med ekspertviden i forhold til lukningsentreprisen og hjulpet os med håndtering af projektet i forhold til kommunen og myndighederne. Det er vi meget tilfredse med. I udførelsesfasen, hvor vi er nu, har vi en god kemi, og vi arbejder for et fælles mål. Vi har begge et stort fokus på fremdrift og sikkerhed. Derudover er udførelsen planlagt professionelt, så vi er glade for partnerskabet.”

58.000 m2 lukningsentreprise på 8 måneder 

Projektet på Masnedø har en meget kort tidsplan. Kun 8 mdr. har Pro Montage til at lukke 6 bygninger på i alt 30.000 m2. Det har krævet omfattende og minutiøs projektforberedelse. Projektet kører planmæssigt, og det gode samarbejde på pladsen, hvor erfarne medarbejdere tager hånd om nye medarbejdere nævnes som noget af forklaringen. Et andet væsentligt forhold for Vejdirektoratet som bygherre på entreprisen er den skærpede sikkerhed. Der holdes hver morgen briefing omkring sikkerhed og arbejdsmiljø, og det forhold er også med til at skabe en god ånd på pladsen med et godt arbejdsmiljø.

Storstrømsbro til 4,2 mia 

Storstrømsbroen bliver Danmarks tredjestørste bro og skal erstatte den eksisterende bro, som blev bygget i 1937. Broens pris er på 4,2 mia., og den skal stå klar i 2023. Vejdirektoratet er bygherre, Storstroem Bridge Joint Venture I/S er totalentreprenør, Barslund anlægsentreprenør, Pro Montage leverandør af lukningsentreprisen m.fl. og tidsplanen forventes at holde trods en forsinket byggestart.

Download som PDF her

Pro Montage A/S 

Pro Montage A/S er specialist i tag- og facadebeklædning. Med knap 20 års erfaring udføres der facadebeklædning, facaderenovering, energirenovering, lukningsentrepriser og tagbeklædning. Der leveres både standard- og specialløsninger og med datterselskabet, Midtjysk Pladebearbejdning har virksomheden både den rette fleksibilitet og Know How til at agere hurtigt og professionelt på markedet. Virksomheden har 40 medarbejdere og opererer i hele Danmark.

Kontakt 

PRO Montage A/S
adm. direktør og indehaver, Erik Gammelgaard
Tlf.: 4060 0851
Mail: eg@pro-montage.dk